تبلیغات
فعالیت های پرورشی دبیرستان خوارزمی ناحیه 5 اصفهان - كتابخانه دبیرستان


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:شنبه 24 اردیبهشت 1390-11:26 ق.ظ

كتابخانه دبیرستان

نقش كتابخانه مدارس در تعلیم وتربیت

 

آموزش و پرورش به عنوان متولی تعلیم وتربیت رسمی كشور نیازمند یك تحول جدی در حوزه كتاب و كتابخوانی است،چرا كه در عصر حاضر كتابخانه ها به عنوان معلم دوم در دانش افزایی دانش آموزان نقشی انكار ناپذیر دارند و در دنیای مدرن كه تمامی آموزش ها بر پایه‌ پژوهش ها قرار دارد ، كتابخانه به عنوان یك مركز آموزش و پژوهش می تواند رهگشای همه فراگیران باشد.
هدف های آموزش و پرورش، به دو دسته آرمانی و آموزشی تقسیم می شوند.
ولی اندیشمند ساختن انسان ها و گسترش دادن افق ذهنی آن است تا به بینش،فرزانگی و كمال نفس دست یابند.بدون تردید یكی از هدفهای عمده آن :
«آموزش چگونه آموختن » است؛ به مفهومی كه فرد یاد بگیرد چگونه آموخته های خود را برای رفع مشكلات به كار برد.برای دستیابی به این مرحله باید برنامه و شیوه ای تنظیم و ارائه شود تا توان تفكر علمی و تحلیل گرای انسان،از همان سال های كودكی در فرایند رشد وشكل پذیری منطقی قرار گیرد.
دین آگاهی بخش اسلام نیز به تعلیم و تربیت عنایت بسیار دارد و آیات بسیاری در قرآن كریم، موید این مطلب است.اسلام تعلیم و تعلم را عبادت می داند و بر پایه اصلی آن یعنی تفكر،تاكید دارد.از منظر اسلامی هدف از تعلیم،پرورش نیروی فكری یادگیرنده است تارشد،تلاش عقلانی و استقلال فكری دروی حاصل شود.طبیعی است آموزشی كه برحفظ و یادگیری چند كتاب محدود درسی مبتنی و متكی باشد،نمی تواند بهبود كیفیت را در انسان روبه رشد و در فرایند تعالی متبلور سازد و او را به عنوان یك عامل موثر و مفید در توسعه اقتصادی،صنعتی،علمی،فرهنگی و ... جامعه مربوط به خود تربیت كند. او برای آن كه اثر گذار باشد و بدون نگرش انفعالی در مسیرتحول وپیشرفت قرار گیرد،باید بیشتربخواند تا بیشتربداند.از دیدگاه كیفی است كه كتابداری،به كمك آموزش و پرورش شتافته است وكتابخانه دربهبود كیفیت آن نیزنقش حیاتی دارد.
كتابخانه مدرسه،به عنوان بخشی از نظام آموزش كشور،می‌تواند امكان دستیابی به علم و دانش امروزی را مهیا سازد و انگیزه حیات بخش خودآموزی نو فراگیری‌‌‌آزاد را در مخاطب خود و(دانش آموز)پرورش دهد.صاحب نظران حوزه آموزش معتقدند كه كتابخانه و مدرسه مكمل یكدیگرند و خودفراگیری درمدرسه،بدون كتابخانه كار دشواری است.درحالی كه خودآموزی،شاگرد را روشن بین بار می‌آورد و شك علمی را كه پایه همه پیشرفت هاست،در وی پدیدار می كند.این نوع كتابخانه،با بهره مندی از پشتیبانی كتابداری مسئول،پویا و آگاه می‌تواند دانش آموزان را از وضعیتی كه فقط حافظ یك سلسه محفوظات می شوند،به تدریج خارج كند و در فرایند پرورش هدف گرا و جست‌و‌جوگرقرار‌‌ دهد.
بدون تردید،دانش آموزعضوی از پیكره جامعه و مبنای تشكیل اجتماعات پیشرفته آن است .برای شكل بخشیدن به تفكر مطلوب برخاسته از گفتارفوق،باید به كار تعلیم و تربیت از راه نفوذ در ذهن و مغز نسل رو به رشد و بالنده پرداخت كه یكی از اساسی ترین ابزار نیل به مقصود،وجود كتابخانه های مجهز و منطبق بر اصول كتابداری علمی است.با پیوند میان دانش آموز و كتابخانه مدرسه،بر اساس شیوه های متنوع خدمات عمومی كتابخانه،زمینه مساعدی برای شخصیت سازی و شكل پذیری گروه های سنی مزبور مهیا می شود،زیرا برخی عادت ها،ویژگی های رفتاری در انسان تجلی یافته است؛ نظیر عادت به مطالعه و كتابخوانی،مشاركت در انجام كارهای گروهی،برخورداری از تحرك و مهارت های لازم در فعالیتهای مختلف ،خلاقیت فكری،اعتماد به نفس،توانایی برنامه ریزی ومدیریت.
به طور كلی كتابخانه مدرسه،علاوه بر فضیلت های ویژه كتابخانه‌ای از منظر تعلیم و تربیت هم اهمیت بسیار دارد،زیرا به بالا بردن سطح دانش و مهارت دانش آموزان،پرورش استعدادهای آنان،تمهید مطالعه مستقل و ترویج خواندن،توسعه فرهنگ جامعه و تامین نیازهای فكری و ذهنی جامعه در یك نظام آموزشی كمك می‌كند.
با همه مطالب گفته شده در باب دانش آموز به عنوان مهم ترین عضو جامعه كتابخانه مدرسه،هنوز مصداق بارزی در جامعه كنونی ما ندارد،ولی می تواند به تبلوردرآید؛ به شرط آن كه رنگ خاكستری از كتابخانه های مدارس زدوده شود،نظام آموزشی كشور آن را به رسمیت بشناسد و واقعیت وجودی «كتابخانه مدرسه» را جزو جدایی ناپذیر آموزش رسمی بداند و موضوعیت آن را در مقطع ابتدایی نیز باوركند.
در راستای ارزشمندی پیوند دانش آموزان و كتابخانه ،ایفلا توصیه می‌كند كه كتابخانه مدرسه باید به عنوان یك فضای آموزشی آزاد و جذاب،برای انجام انواع تكالیف فردی و گروهی و اطلاع یابی به روی آنان باز باشد.