تبلیغات
فعالیت های پرورشی دبیرستان خوارزمی ناحیه 5 اصفهان - اعضای شورای دانش آموزی


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:شنبه 24 اردیبهشت 1390-10:49 ق.ظ

اعضای شورای دانش آموزی

1.علی باقری(رئیس شورا و مسئول كمیته انتظامات)

2.حمیدرضا ابوالعباس(معاون و مسئول كمیته سیاسی واجتماعی)

3.مهران جهانگیری(منشی ومسئول برگزاری مراسم جشن ها واردوها)

4.علی احمدی(مسئول كمیته ی فرهنگی)

5.حسین بابایی(مسئول كمیته ی بهداشت)

6.علیرضا بالود(مسئول كمیته ی قرآن ومعارف اسلامی)

7.حمید جداوی(رابط بین دانش آموزان وكادر مدرسه_سخنگو)