تبلیغات
فعالیت های پرورشی دبیرستان خوارزمی ناحیه 5 اصفهان - شورای دانش آموزی دبیرستان خوارزمی در سال نحصیلی 90-91 رسما كار خود را آغاز كرد!


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:سه شنبه 10 آبان 1390-11:25 ق.ظ

شورای دانش آموزی دبیرستان خوارزمی در سال نحصیلی 90-91 رسما كار خود را آغاز كرد!

امروز 15 آبان 1390 شورای دانش آموزی دبیرستان خوارزمی ناحیه ی 5 اصفهان اولین جلسه ی خود را با حضور 9 نفر از دانش آموزان برگزیده ی شورا آغاز نمود در این جلسه رئیس شورا(آقای سید علی مو یدی سوم ریاضی) معاون شورا(آقای منوچهر مرتضی پور) منشی شورا (علی سپیانی) وبقیه اعضا (مجتبی سپیانی علیرضا زارعی محمد زمانی مجید رشیدی منوچهر شبل الحكما علی شفیعی ) انتخاب گردیدند!
اولین جلسه با عنوان معرفی وآشنایی بیشتر اعضا با یكدیگر وروند كار شورا برگزار شد!
قابل ذكر است كه جناب آقای محمدی معاونت پرورشی نیز در كنار اعضا در این جلسه ضمن تبریك و توجیح اعضای شورا حضور داشتند!